مرجع تخصصی سئو سپهر صنعت سهند Navid Mirzaaghazadeh شکلک ها - انجمن تفریحی و سرگرمی ستاره شرقی
اخبار سایت :

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • yahoo
 • :79:
  79
  79
 • :40:
  40
  40
 • :8:
  8
  8
 • :54:
  54
  54
 • :19:
  19
  19
 • :65:
  65
  65
 • :30:
  30
  30
 • :102:
  102
  102
 • :41:
  41
  41
 • :9:
  9
  9
 • :55:
  55
  55
 • :((
  20
  20
 • :66:
  66
  66
 • :31:
  31
  31
 • :103:
  103
  103
 • :42:
  42
  42
 • :P
  10
  10
 • :56:
  56
  56
 • :))
  21
  21
 • :67:
  67
  67
 • :32:
  32
  32
 • :104:
  104
  104
 • :43_002:
  43 002
  43 002
 • :11:
  11
  11
 • :57:
  57
  57
 • :|
  22
  22
 • :68:
  68
  68
 • :33:
  33
  33
 • :105:
  105
  105
 • :44:
  44
  44
 • =((
  12
  12
 • :58:
  58
  58
 • :23:
  23
  23
 • :69:
  69
  69
 • :34:
  34
  34
 • :)
  1
  1
 • :106:
  106
  106
 • :45:
  45
  45
 • :13:
  13
  13
 • :59:
  59
  59
 • =))
  24
  24
 • :70:
  70
  70
 • :35:
  35
  35
 • :2:
  2
  2
 • :109:
  109
  109
 • :46:
  46
  46
 • :@
  14
  14
 • :60:
  60
  60
 • :25:
  25
  25
 • :71:
  71
  71
 • :36:
  36
  36
 • ;)
  3
  3
 • :110:
  110
  110
 • :47:
  47
  47
 • :15:
  15
  15
 • :61:
  61
  61
 • :26:
  26
  26
 • :76:
  76
  76
 • :37:
  37
  37
 • :D
  4
  4
 • :111:
  111
  111
 • :48:
  48
  48
 • :16:
  16
  16
 • :62:
  62
  62
 • :27:
  27
  27
 • :77:
  77
  77
 • :38:
  38
  38
 • :6:
  6
  6
 • :112:
  112
  112
 • :50:
  50
  50
 • :17:
  17
  17
 • :63:
  63
  63
 • :28:
  28
  28
 • :78:
  78
  78
 • :39:
  39
  39
 • :7:
  7
  7
 • :113:
  113
  113
 • :53:
  53
  53
 • :18:
  18
  18
 • :64:
  64
  64
 • :29:
  29
  29
مختصری درباره ما
انجمن ستاره شرقی در آبان ماه سال 1394 تاسیس شده است و افتخار میکند که توانسته جذاب ترین محیط را برای هم میهنان عزیزمان در ایران به ارمغان بیاورد . آنچه که ستاره شرقی را نسبت به دیگر انجمن ها متفاوت میسازد کیفیت مطالب و بروز رسانی با سرعت بالا و به صورت رایگان می باشد .
دوستان ما
عضویت در گروه ویژه
Copyright © 2015 Setareshargi, All Rights Setareshargi Graphic : pardazgroup ,Code and Implementation : pardazgroup